medical3

MÁM TRÁVIACE ŤAŽKOSTI

INFORMÁCIE PRE LAICKÚ VEREJNOSŤ

 

Cenník zdravotníckych výkonov pre pacientov – samoplatcov  v NZZ Gastroentero - Hepatologickom centre THALION