top of page
medical3

ZMLUVNÉ

POISŤOVNE

Naše služby

Centrum Thalion má v súčasnosti uzatvorené zmluvy s nasledovnými

zdravotnými poisťovňami:

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa 

- pre tieto odbory špecializovanej ambulantnej starostlivosti - hepatológia, gastroenterológia, detská gastroenterológia, hepatológia a výživa
- pre JAS - Jednodňovej ambulantnej starostlivosti. (napr. aj pre výkony v celkovej anestézii)
- ultrasonoggrafické vyšetrenie brucha

 

 

 

 

 

Poisťovňa dôvera

 pre tieto odbory špecializovanej ambulantnej starostlivosti - hepatológia, gastroenterológia,
- pre JAS - Jednodňovej ambulantnej starostlivosti. (napr. aj pre výkony v celkovej anestézii)
- ultrasonoggrafické vyšetrenie brucha

Pre Detskú gastroenterologickú, hepatologickú  starostlivosť nemáme uzatvorenú zmluvu. Z tohto dôvodu Vám uvedenú starostlivosť môžeme poskytovať, len v prípade plnej úhrady klientom podľa aktuálneho cenníka neštátneho zariadenia THALION.

 

 

 

 

 

 

- Poisťovňa Union

- pre tieto odbory špecializovanej ambulantnej starostlivosti - hepatológia, gastroenterológia, detská gastroenterológia, hepatológia a výživa
- pre JAS - Jednodňovej ambulantnej starostlivosti. (napr. aj pre výkony v celkovej anestézii)
- ultrasonoggrafické vyšetrenie brucha

Kontakty
bottom of page