top of page
medical3
Naše služby

NAŠE SLUŽBY

Konziliárna a ambulantná činnosť v gastroenterológii
Poradenstvo v oblasti výživy (nevykonávame)
Centrum na liečbu chronických nešpecifických ochorení čreva -
Crohnova choroba a Ulcerózna kolitída
(momentálne nových pacientov neprijímame)
 
Konziliárna a ambulantná činnosť v oblasti hepatológie so zameraním na dispenzarizáciu a terapiu chronických vírusových hepatitíd, alkoholových,
tukových a liekových poškodení pečene, autoimunitných pečeňových ochorení, pečeňových cirhóz a jej komplikácii - poradenstvo v oblasti výživy
(momentálne nových pacientov neprijímame)
Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd
 
 
Gastroskopia / Ezofagogastroduodenoskopia

 

Gastroskopia alebo ezofágogastroduodénoskopia je endoskopické vyšetrenie hornej časti tráviaceho traktu – pažeráka, žalúdka a dvanástnika ohybným prístrojom – gastrofibroskopom. V rámci prípravy pred gastroskopickým vyšetrením sa nesmie minimálne 6 hodín jesť a piť. Lekára treba pred vyšetrením vždy informovať o užívaných liekoch a to najmä tých, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi. Z ústnej dutiny je nutné odstrániť prípadnú snímateľnú zubnú protézu. Pred zavedením prístroja sa hrdlo znecitliví lokálnym anestetikom v spreji. Ďalej pred vyšetrením v rámci úľavy je možné podať utlmujúcu injekciu alebo na žiadosť pacienta je možnosť vykonať gastroskopiu aj v celkovej anestéze. Gastroskopia sa vykonáva ležmo v polohe na ľavom boku. Do úst medzi zuby sa vloží ochranný plastikový náustok, umelý chránič do ktorého je potrebné aby pacient počas celého vyšetrenia ľahko hrýzol a dbal o to, aby mu počas vyšetrenia nevypadol z úst. Na začiatku výkonu pacient aktívne naznačí hlt, čo umožní vkĺznutie gastroskopu do pažeráka. Počas vyšetrenia pacient nechá z úst voľne vytekať šťavy, ktoré sa môžu pri podráždení gastroskopom dostať do dutiny ústnej a nesnaží sa ich prehĺtať. Prvotný pocit nedostatku vzduchu ako aj napínanie na vracanie možno zmierniť pravidelným dýchaním a sústredením sa na pokyny lekára a sestry. Vyšetrenie trvá iba pár minút a nie je bolestivé. Počas vyšetrenia sa väčšinou odoberá vzorka sliznice na vyšetrenie prostredníctvom drobných klieštikov, zavádzaných cez kanálik vo vnútri gastroskopu. Odber vzorky pacient necíti, poranenie sliznice je minimálne a nebýva zdrojom výraznejšieho krvácania.

 

Príprava na vyšetrenie >>>

 

 

Kolonoskopia

 

Je to vyšetrenie hrubého čreva ohybným prístrojom – kolonoskopom, ktorý sa zavádza cez konečník a postupuje hrubým črevom až do jeho začiatočnej časti – slepého čreva alebo v prípade potreby až do koncovej časti tenkého čreva. Pred kolonoskopiou je potrebná príprava, ktorá zabezpečí vyčistenie čreva od stolice tak, aby bolo možné detailne prezrieť sliznicu v čo najväčšom rozsahu. Obavy z nedostatočného účinku preháňadla bývajú často zbytočné, nakoľko veľká skupina pacientov zo strachu z nedokonalého vyprázdnenia prijíma oveľa menej potravy ako by bolo potrebné. U starších ľudí a diabetikov však musí byť primeraný príjem tekutín a energie zachovaný. V rámci úľavy pred vyšetrením alebo počas neho je možné podať utlmujúcu injekciu alebo na žiadosť pacienta, je možnosť vykonať kolonoskopiu v celkovej anestéze. Vyšetrenie sa vykonáva ležiac, väčšinou sa začína v polohe na ľavom boku. Okolie konečníka a koniec prístroja sa potrie znecitlivejúcim gélom, aby jeho zavádzanie bolo hladké. Po predchádzajúcom vyšetrení konečníka prstom sa kolonoskop zavádza do čreva. Počas vyšetrenia je potrebné do čreva cez kolonoskop vháňať vzduch, aby sa črevo rozvinulo a bola dobrá viditeľnosť sliznice a možný ďalší postup kolonoskopu. Pacient to môže vnímať ako nepríjemné alebo bolestivé nafukovanie. Vzduch je ale možné kolonoskopom odsať a pacientovi prinesie úľavu i spontánny odchod vetrov. Priebeh hrubého čreva je najmä v jeho dolnej časti kľukatý, čo často spôsobuje vytváranie kľučiek ohybného kolonoskopu, ktoré jednak zabraňujú ďalšiemu postup prístroja, jednak napínaním črevnej steny a závesu čreva vyvolávajú tlak a bolesti v brušnej dutine. Rôznymi manévrami, zmenou polohy pacienta, tlakom asistujúcej sestry na brušnú stenu v mieste vznikajúcej kľučky však možno vo väčšine prípadov zabrániť a zaviesť koniec kolonoskopu až do slepého čreva. Dôležitá je spolupráca pacienta a čo najväčšie uvoľnenie svalov brušnej steny. Vyšetrenie trvá v priemere 20 – 40 minút. 

 

 

Ezofagogastroduodenoskopia a Kolonoskopia s realizáciou:

 • Skríningového programu kolorektálneho karcinómu

 • Endoskopickej polypektómie v hornom aj dolnom tráviacom trakte

 • Vyšetrenia s pomocou metódy NBI (Narrow Band Imaging)

 • Odstránenia cudzích telies z hornej a dolnej časti tráviaceho traktu

 • Úľavy pri endoskopickom vyšetrení (cenník je dostupný na recepcii alebo poskytneme elektronicky pri požiadavke na thalion@thalion.sk)

  • Vnútrožilové podávanie sedácie pri vedomí (Vnútrožilovým podaním silného sedatíva Midazolamu krátko pred zárkokom sa zabezpečí potrebná úroveň sedácie podľa potreby pacienta, jeho fyzického stavu, veku a sprievodnej liečby. Podanie takejto sedácie navodí spánok alebo ospalosť, útlm vnímania a oslabuje pamäť pred zákrokom).

 

Príprava na vyšetrenie >>>

 

 

Rektoskopia

 

Patrí k endoskopickým vyšetreniam. Tuhým rektoskopom, alebo flexibilným kolonoskopom sa vyšetruje koncová časť hrubého čreva do hĺbky cca 20cm. Endoskop sa zavedie cez konečník do uvedenej hĺbky. Vyšetrenie nie je náročné a ani bolestivé. Jedno vyšetrenie trvá maximálne do 5 minút. Pokiaľ však nebude potrebné vykonvať endoskopický zákrok (polypektómia, odber viacerých vzoriek sliznice na histologické vyšetrenie).

 

Príprava na vyšetrenie >>>

 

 

Abdominálna ultrasonografia

 

Ultrasonografické vyšetrenie brucha je zobrazovacia vyšetrovacia metóda umožňujúca vyšetrenie orgánov uložených vo vnútri dutiny brušnej (vrátane pečene, žlčových ciest, žlčníka, pankreasu, sleziny a obličiek). Ultrasonografický prístroj vysiela ultrazvukové vlny, ktoré pomôžu zobraziť štruktúru vyšetrujúceho orgánu a umožnia tak vytvorenie jeho obrazu s cieľom detailne prezrieť celý sledovaný orgán v dutine brušnej. Vyšetrenie je nebolestivé a nie je spojené s rizikom ionizujúceho žiarenia. Pri vyšetrení pacient leží na chrbte a podľa potreby sa polohuje a je požiadaný aby zadržal dych. Na kožu sa nanesie číry gél, ktorý je nápomocný v prenose ultrazvukových vĺn. Následne sa pohybom sondy po bruchu vyšetrujú cielene jednotlivé orgány uložené v dutine brušnej. Vyšetrenie obvykle trvá okolo 10-15 min.

 

Príprava na vyšetrenie >>>

 

 

Sonografická elastografia

 

V našom Centre THALION od septembra 2016 pribudlo prístrojové vybavenie umožňujúce určiť štádium fibrózy pečene. Jedná sa sonografickú elastografiu, ktorá predstavuje najlepšiu neinvazívnu metódu kvantifikácie štádia fibrózy pečene.

 

Výhody:

– NEINVAZÍVNY spôsob

– Môže sa vykonať okamžite

– Bez potreby znecitlivenia a psychosomatického stresu

– Bez hospitalizácie

– Výsledok je ihneď k dispozícii

– Vyšetrenie sa môže opakovať kedykoľvek

– Prakticky u akéhokoľvek pacienta

– UMOŽŇUJE sledovanie vývoja štádia fibrózy v čase

– Nikto by si zrejme nedal robiť biopsiu napr. každý rok

- Výkon je samstatne uhrádzaný, nakoľko nie je hradený zo systému zdravotného poistenia.

- Ohľadom aktuálneho cenníka sa prosím informujte na thalion@thalion.sk.

Endoskopická polypektómia v hornom a dolnom tráviacom trakte

 

Endoskopická polypektómia je elektrochirurgické odstraňovanie polypov (ide o slizničné „výbežky“, ktoré predstavujú najčastejšie nezhubné nádory tráviacej trubice), ktoré je možné vykonať pri endoskopickom vyšetrení (gastroskopii a kolonoskopii) pomocou špeciálneho prístroja (elektrochirurgickej jednotky). Do pracovného kanála endoskopu sa zasúva špeciálna endoskopická slučka, do ktorej sa polyp zachytí a "odpáli" pomocou elektrochirurgickej jednotky. Endoskopická polypektómia je významnou liečebnou metódou, ktorá napomáha prevencií rakoviny tráviacej trubice. Včas a dobre odstránený polyp je v mnohých prípadoch konečnou terapeutickou metódou i dostatočnou prevenciou pred vznikom rakoviny. 

 

Príprava na vyšetrenie >>>

 

 

Dychové testy

 

UPOZORNENIE:

         V súvislosti s vykonávaním nižšie uvedených dychových testov v našom centre si Vás dovoľujeme informovať o nasledujúcich zmenách. Vzhľadom na pomerne značnú nedisciplinovanosť objednaných klientov na dychové testy, ktorí sa napriek objednaniu na ich vykonanie nakoniec nedostavia, sme boli nútení pristúpiť k úhrade vopred za tieto testy.

Vyšetrenia sa realizujú vždy v piatok! V prípade, že sa na Vami objednané vyšetrenie nemôžete dostaviť, je potrebné nás informovať o uvedenej skutočnosti najneskôr dva dni vopred, tzn. v streduv rovnakom týždni, v akom sa koná vyšetrenie  (z dôvodov nutnosti dostatku času potrebného na zaplnenie Vami uvoľnených termínov inými klientmi do piatku). V prípade, že ste sa zo zreteľa hodných dôvodov nemohli dostaviť, Vám poskytneme po dohovore s Vami max. 1 náhradný termín.

 

V prípade, že nám uvedenú skutočnosť v tomto termíne neoznámite, peniaze Vám nebudú vrátené, rovnako sa stane v prípade, že nevyužijete ani náhradný termín!

         Úhradu prosím realizujte na doleuvedené číslo účtu. O zrealizovanej úhrade nám pošlite avízo (napr. pdf súbor z internetbankingu) na email: thalion@thalion.sk. Do predmetu správy uveďte skratku dychového testu.

 

Pri úhrade do POZNÁMKY uveďte: VAŠE MENO a PRIEZVISKO + skratku názvu dychového testu.

 

ÚDAJE NA ÚHRADU:

Číslo účtu: SK10 1100 0000 0026 2176 8898 

 

Helicobacter pylori  (skratka HP)              50,- eur (s výmenným lístkom)
Helicobacter pylori  (skratka HP)              80,- eur (bez výmenného lístka) 
Laktózová intolerancia (skratka LI)           50,- eur
Fruktózová intolerancia  (skratka FI)        50,- eur
SIBO (skratka SIBO)                                    50,- eur

INFÚZNA LIEČBA: 1. podanie                     30.- eur

Dychové testy tel. kontakt: 02 / 571 085 11, +421 911 102 107

Dychový test na prítomnosť HELICOBACTER PYLORI

Technika vyšetrenia spočíva v tom, že pacient príde na vyšetrenie po 6 hodinovom hladovaní (ani jedlo, ani potraviny). Samotné vyšetrenie (test) trvá približne 40 minút. Vykonanie testu vyžaduje 200 ml 100% pomarančovej šťavy (použité pred testom) a pitnú vodu (pre rozpustenie prášku 13C močoviny). Test sa začína zberom vzoriek pre stanovenie základnej hodnoty: Pacient vezme zo sady 2 skúmavky označené s nálepkou „Čas zberu: hodnota pri 00 minút“ a po odstránení uzáveru jemne vydychuje postupne do oboch skúmaviek cez priloženú slamku. Skúmavka sa uzatvorí zátkou a pacient vypije 200 ml 100% pomarančovej šťavy. Následne sa pripraví testovací roztok pridaním pitnej vody do skúmavky označenej „13C –močovina“, ktorá sa naplní do troch štvrtín objemu s premiešavaním až sa testovací prášok úplne nerozpustí. Roztok prelejeme do pohára na pitie, skúmavku znova naplníme pitnou ešte dvakrát, čím napokon získame asi 30ml tekutiny na vypitie v pohári. Roztok pacient okamžite vypije a zaznamenáme čas. Po 30 minútach pacient nadýcha obdobným spôsobom ako je uvedené vyššie do dvoch skúmaviek označených „Čas zberu: hodnota 30 minút“ , na tieto skúmavky nalepíme čiarový kód z označením „30 minútová hodnota“. Malý čiarový kód sa nalepí do pravého horného rohu prineseného vyplneného a opečiatkovaného dotazníka. Je potrebné vyplniť údaje vo formulári na konci "Príbalového letáka" testu (dátum testu, meno a priezvisko, dátum narodenia a opísať číslo testu z malého štítku s čiarovým kódom). Následne sa všetky štyri skúmavky vložia späť do originálnej krabice, ktorá sa po uzatvorení a zalepení odošle na analýzu hmotnostným spektrometrom v Gastroentero-Hepatologickom centre THALION. Keďže sa v Gastroentero-Hepatologickom centre THALION už od jeho vzniku (august 2005) realizuje vyšetrenie HP pomocou analýzy dychu hmotnostným spektrometrom, centrum už má vybudovanú a zariadenú samostatnú vyšetrovaciu miestnosť pre pacientov s podozrením na infekciu HP, v ktorej sa toto vyšetrenie realizuje. 

- Výkon je samstatne uhrádzaný, nakoľko nie je hradený zo systému zdravotného poistenia.

- Ohľadom aktuálneho cenníka sa prosím informujte na thalion@thalion.sk.

Príprava na vyšetrenie >>>

 

 

Dychový test na laktózovú intoleranciu

Jedná sa o neinvazívny, bezbolestný dychový test, ktorým diagnostikujeme laktózovú intoleranciu. Test je založený na stanovení koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu v dôsledku nerozloženia mliečneho cukru- laktózy enzýmom - laktázou v tenkom čreve. Pacient príde na vyšetrenie po splnení dole uvedených pokynov a približne 3 hodiny, v určitých časových intervaloch, dýcha do prístroja. Na konci vyšetrenia je pacient o výsledku hneď informovaný. Vyšetrenie môžu na vlastnú žiadosť absolvovať všetky vekové kategórie- deti, dospelí, seniori.

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať na tel. čísle : 02/ 571 085 16 a dodržať nasledovné pokyny.

Lekár by mal byť informovaný: 

- ak užívate nejaké lieky 

- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca, cukrovkou, máte nejaké iné ochorenia alebo ste alergický na nejaké lieky 

- ak máte dýchacie problémy, astmu 

- ak ste tehotná

Pokyny:

- neužívať antibiotiká po dobu 2- 4 týždňov pred vyšetrením 

- pokiaľ užívate dlhodobo laxatíva ( preháňadlá ), alebo lactulosu je potrebné ich vysadiť 3 dni pred testom

- ak užívate dlhodobo probiotiká, je potrebné ich vysadiť aspoň 2 týždne pred testom

test je vhodné robiť najskôr 4 týždne po absolvovaní kolonoskopie, ileostómie, fluoroskopie, irrigoskopie

 

- Výkon je samstatne uhrádzaný, nakoľko nie je hradený zo systému zdravotného poistenia.

- Ohľadom aktuálneho cenníka sa prosím informujte na thalion@thalion.sk.

- Viac o laktózovej intolerancii sa dočítate TU 

Príprava na vyšetrenie >>>

 

Dychový test na fruktózovú  intoleranciu

Jedná sa o neinvazívny, bezbolestný dychový test, ktorým diagnostikujeme fruktózovú intoleranciu. Test je založený na stanovení koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu. Pacient príde na vyšetrenie po splnení dole uvedených pokynov, dodržaní prípravy a približne 2 hodiny, v určitých časových intervaloch, dýcha do prístroja. Na konci vyšetrenia je pacient o výsledku hneď informovaný. Vyšetrenie môžu na vlastnú žiadosť absolvovať všetky vekové kategórie- deti, dospelí, seniori.

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať na tel. čísle : 02/ 571 085 16a dodržať nasledovné pokyny.

Lekár by mal byť informovaný: 

- ak užívate nejaké lieky 

- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca, cukrovkou, máte nejaké iné ochorenia alebo ste alergický na nejaké lieky 

- ak máte dýchacie problémy, astmu

- ak ste tehotná

Kontraindikáciou, v prípade fruktózového testu, je Hereditárna fruktózová intolerancia!

 

Pokyny:

 • neužívať antibiotiká po dobu 2- 4 týždňov pred vyšetrením 

 • pokiaľ užívate dlhodobo laxatíva ( preháňadlá ), alebo lactulosu je potrebné ich vysadiť 3 dni pred testom

 • ak užívate dlhodobo probiotiká, je potrebné ich vysadiť aspoň 2 týždne pred testom

test je vhodné robiť najskôr 4 týždne po absolvovaní kolonoskopie, ileostómie, fluoroskopie, irrigoskopie

- Výkon je samstatne uhrádzaný, nakoľko nie je hradený zo systému zdravotného poistenia.

- Ohľadom aktuálneho cenníka sa prosím informujte na thalion@thalion.sk.

- Viac o laktózovej intolerancii sa dočítate TU 

Príprava na vyšetrenie >>>

 

 

Dychový test na SIBO (Syndróm bakteriálneho prerastania v čreve)

Jedná sa o neinvazívny, bezbolestný dychový test, ktorým diagnostikujeme SIBO. Test je založený na stanovení koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu. Pacient príde na vyšetrenie po splnení dole uvedených pokynov a približne 3 hodiny, v určitých časových intervaloch, dýcha do prístroja. Na konci vyšetrenia je pacient o výsledku hneď informovaný. Vyšetrenie môžu na vlastnú žiadosť absolvovať všetky vekové kategórie- deti, dospelí, seniori.

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať na tel. čísle : 02/ 571 085 16a dodržať nasledovné pokyny. 

Lekár by mal byť informovaný: 

- ak beriete nejaké lieky

- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca, cukrovkou, máte nejaké iné ochorenia alebo ste alergický na nejaké lieky 

- ak máte dýchacie problémy, astmu 

- ak ste tehotná

Pokyny:

- neužívať antibiotiká po dobu 2- 4 týždňov pred vyšetrením 

- pokiaľ užívate dlhodobo laxatíva ( preháňadlá ), alebo lactulosu je potrebné ich vysadiť 3 dni pred testom

- ak užívate dlhodobo probiotiká, je potrebné ich vysadiť aspoň 2 týždne pred testom

- test je vhodné robiť najskôr 4 týždne po absolvovaní kolonoskopie, ileostómie, fluoroskopie, irrigoskopie 

- Výkon je samstatne uhrádzaný, nakoľko nie je hradený zo systému zdravotného poistenia.

- Ohľadom aktuálneho cenníka sa prosím informujte na thalion@thalion.sk.

 

Príprava na vyšetrenie >>>

ZIPS - Syndróm zvýšenej intestinálnej permeability (črevnej priepustnosti)

Momentálne nevykonávame

Nesprávna životospráva, častá konzumácia liekov, konzumácia všadeprítomných škodlivých aditív, fyziologický a psychologický stres nepriaznivo ovplyvňujú tráviaci systém. V dôsledku pôsobenia „stresorov“ je narušený črevný mikrobióm, dochádza k premnoženiu patologických kmeňov (SIBO – Syndróm prerastania baktérií v tenkom čreve - Small Intestine Bacteria Overgrowth) a následne k zvýšenej črevnej priepustnosti (syndróm zvýšenej intestinálnej permeability – ZIPS) . Črevná stena slúži ako bariéra, ktorá chráni telo pred toxínmi, agresívnymi metabolitmi patologickej mikroflóry a inými škodlivými látkami. Pokiaľ je táto bariéra narušená dochádza k úniku toxínov a zápalových mediátorov čo je spojené s radom zápalových, autoimunitných a funkčných porúch. V súčasnosti je známe, že ZIPS a SIBO môžu významne vplývať na psychický stav človeka (náladovosť, úzkosť, depresia, schizofrénia, Alzheimerova choroba a i.) preto je nutné vyšetrovať stav slizničnej bariéry.

 

Príprava na vyšetrenie >>>

Telesná analýza prístrojom In Body 230

 

Diagnostika tela - analýza a meranie telesného tuku!

Odteraz v našom centre THALION používame profesionálny analyzátor zloženia tela a úrovne metabolizmu InBody230 ! Jedná sa o jeden z najspoľahlivejších a najpresnejších prístrojov pre diagnostiku a analýzu zloženia ľudského tela na svetovom trhu.

Prečo by sme mali poznať zloženie svojho tela?

Obezita je zodpovedná za vznik a neustále sa zvyšujúci výskyt mnohých civilizačných chorôb súčasnosti. Analýza na prístroji In Body 230 pomôže zhodnotiť rozloženie tuku v tele a tým určiť pre pacienta tiež riziká, ktoré so sebou nadbytočné množstvo tuku v tele prináša.

Rozoznávame dva typy obezity:

 • Androidný - jablko, častejšie sa vyskytujúci u mužov. Tuk sa v tomto prípade hromadí najmä v oblasti brucha, jedná sa o najrizikovejší, tzv. viscerálny tuk.

 • Gynoidný - hruška, častejšie sa vyskytujúci u žien. Podkožný tuk kumuluje predovšetkým v oblasti zadku a stehien.

 

Obezita nepredstavuje len estetický problém ale jedná sa predovšetkým o chronické ochorenie, ktoré so sebou prináša množstvo iných porúch a komplikácií, ktoré sa následne negatívne odzrkadľujú na kvalite nášho zdravia a teda aj života.

 

Obezita je významný rizikový faktor:

 • gastrointestinálnych ochorení

  • gastroezofageálny reflux – spätný návrat žalúdočného obsahu do ezofágu v dôsledku zlyhania uzatváracieho mechanizmu dolného ezofagálneho zvierača

  • cholelitiáza, cholecystitída, pankreatitída

  • nealkoholová tuková choroba pečene - STEATÓZA PEČENE – nahromadenie tuku v pečeňových bunkách - hepatocytoch. Zjednodušene môžeme povedať, že pečeň sa postupne obaľuje tukom. Na nealkoholovú tukovú chorobu trpí podstatná časť populácie, za čo môže náš terajší životný štýl, nedostatok pohybu, rýchle občerstvenie, reklamné kampane na nezdravé a vysoko kalorické jedlá, alkohol, alebo stres. Jej najčastejšou príčinou je však práve obezita, najmä ak sa k nej ešte súčasne pridá cukrovka, vysoký krvný tlak a vysoká hodnota tukov v krvi.

   • toto ochorenie sa vyskytuje u 75% ľudí s hmotnosťou viac ako 10 % nad ideálnu hmotnosť  a takmer u každého s morbídnou obezitou, vrátane detí!

   • liečba spočíva predovšetkým v úprave životného štýlu, redukcii hmotnosti a vylúčení všetkých látok, ktoré na pečeň pôsobia toxicky, čím sa chorobný proces môže zastaviť a pečeň sa úplne zregeneruje

   • telesná analýza prístrojom InBody 230  nám výrazne napomôže stanoviť efektívny diétny program týmto pacientom priamo na mieru a tým aj ich vyliečeniu

  • nealkoholová  steatohepatitída až cirhóza, ktorá môže viesť až k zlyhaniu pečene

 • metabolických ochorení a s tým súvisiacich kardiovaskulárnych ochorení

  • cukrovka II. typu,

  • metabolický syndróm -  riziko aterosklerózy, ischemickej choroby srdca (ICHS), cievnej mozgovej príhody

  •  hyperurikémia (zvýšená hladina k.močovej) -  riziko ICHS

  • hypertenzia

 • onkologických ochorení (hrubé črevo, pažerák, pankreas, žlčník, obličky, prsník, endometrium)

 • endokrinných ochorení- hormonálne poruchyako hyperestrogenismus, hyperandrogenismus

 • gynekologických ochorení- sterilita, infertilita, časté gynekologické zápaly a mykózy, syndrómu polycystických ovárií

 • respiračných ochorení- spánkové apnoe, hypoxémia (nerovnováha medzi ventiláciou a cirkuláciou krvi pľúcnym riečiskom)

 • kožných ochorení - ekzémy, mykózy, strie

 • pohybových ochorení - osteoartróza

 • psychosociálne problémy - maniodepresívne stavy, úzkostné poruchy

Dnes sa väčšinou stupeň obezity určuje, nie celkom presne, pomocou BMI (Body mass index, index telesnej hmotnosti), ktorý neberie do úvahy množstvo telesného tuku a aktívnej svalovej hmoty.  Vďaka telesnej analýze vieme posúdiť zdravotné riziká, ktoré sú s obezitou spojené. Obzvlášť dôležité sú tieto informácie pre ľudí chorých, ktorí sú predovšetkým zo zdravotných dôvodov nútení redukovať svoju hmotnosť, resp. telesný tuk, ľudia podstupujúci úpravu stravovacích zvyklostí, pre športovcov a pod. Prístrojom je možné overiť ukazovateľ zdravého chudnutia, a to či sú úbytky na hmotnosti spôsobené stratou tuku, alebo neželanej aktívnej hmoty- svalov.

 

Ako prebieha meranie?

Meranie pomocou InBody230 je rýchle, jednoduché a neinvazívne. Analyzovaná osoba stúpne naboso na určené miesto na prístroji, uchopí dva ručné senzory pravou aj ľavou rukou a po zadaní výšky, veku a pohlavia vydrží pol minúty tejto polohe stáť. Počas tohto času zariadenie uskutoční vlastnú analýzu.

Výsledky analýzy zloženia tela Vám poskytnú tieto údaje:

 • hmotnosť vášho tela a pomer jeho jednotlivých častí

 • hmotnosť kostí a kostrového svalstva,

  • množstvo kostrového svalstva a rozloženie segmentálnej svaloviny v horných i dolných končatinách ako aj v oblasti brucha

 • hmotnosť rizikového vnútorného - viscerálneho a  podkožného tuku v jednotlivých častiach tela

  • množstvo podkožného, vnútorného a orgánového tuku v organizme a jeho rozloženie v kilogramoch aj v percentách, na základe čoho vieme zistiť či je tuk uložený v podkoží alebo okolo vnútorných orgánov ako pečeň, obličky, alebo črevá a predstavuje teda prípadné kardiovaskulárne riziko

 • zadržanej vody vo vašom tele (vnútrobunková voda, mimobunková voda), čo môže byť tiež ukazovateľom skrytej hormonálnej poruchy

 • segmentálne určenie množstva svalstva a tuku v porovnávaných oblastiach a ich presne nameraných obvodov v cm, čím získate presný obraz o vyváženosti Vašej postavy

 • nutričná ​​diagnóza - množstvo minerálov a vápnika v tele, ich presné proporcionálne rozloženie, množstvo a rozloženie proteínov a minerálov v kostiach a mimo nich

 • denný príjem kalórií a celkový potrebný výdaj energie, odporúčanie minimálnej kalorickej potreby

 • koľko kilogramov svalovej hmoty a tuku je pre vás potrebné zredukovať či pribrať, ako aj objektívne zhodnotenie časti tela, ktorej sa to týka

 • cieľová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stupeň obezity

 • výpočet najrôznejších športov s presným výpočtom spotrebovanej energie za jednotku času priamo na konkrétnu osobu, nakoľko množstvo spotrebovanej energie sa líši od jednotlivca. Laicky povedané, každý bude spaľovať rôzne množstvo energie, hoci ide o ten istý šport.

Po vyšetrení prístrojom In Body Vám môžeme odporučiť vhodnú zmenu životného štýlu. Ako primerane upraviť svoju hmotnosť, znížiť množstvo rizikového tuku v tele, a tým znížiť aj riziko vzniku vyššie uvedených komplikácií a to cestou Dietologického poradenstva.

- Výkon je samstatne uhrádzaný, nakoľko nie je hradený zo systému zdravotného poistenia.

- Ohľadom aktuálneho cenníka sa prosím informujte na thalion@thalion.sk.

 

Ezofagogastroduodenoskopia
Kolonoskopia
Abdominálna ultrasonografia
Endoskopická polypektómia
Dychové testy
Rektoskopia
Sonografická elastografia
Telesná analýza In Body 230
ZIPS
SIBO
bottom of page