top of page
Detection-of-Cancer
medical1
DYCHOVÉ
TESTY
POZOR
ZMENENÉ PODMIENKY!

OZNAM
Od 01.01.2022 neberieme do zdravotnej starostlivosti IBD pacientov a pacientov na biologickej liečbe, z iných gastroenterologických   hepatologických zariadení. Z kapacitných dôvodov.

CENTRUM THALION

ZA POSLEDNÝCH 25 ROKOV NARÁSTOL V EURÓPE YÝSKYT OCHORENÍ PEČENE TAKMER O 400%.

Podľa štatistických údajov sa na Slovensku ochorenia pečene posunuli na 3 miesto v príčinách úmrtia. TO ZNAMENÁ, že každý tretí obyvateľ SR je  ohrozený chorobou pečene!!!

PREČO?

Je to dané viacerými faktormi, celkovo je možné konštatovať, že sa jedná o dlhoročný, až desiatky rokov trvajúci výsledok nezdravého životného štýlu ako napr.:

 1. Málo fyzického pohybu

 2. Vysoký kalorický príjem presahujúci výdaj fyzickou aktivitou

 3. Vysoký príjem cukrov (podiel v strave ?)

 4. Vysoký príjem tukov (podiel v strave ?)

 5. Zmeny v mikrobiálnom zložení v tráviacom trakte

 6. Zvýšený príjem etylalkoholu

 7. Fajčenie

Nakoniec to vedie k vývoju chorôb:

 1. Obezita

 2. Nárast tzv. viscerálneho – vnútrobrušného tuku

 3. Nealkoholové stukovatenie - steatóza až zápal pečene – nealkoholová steatohepatitída (skratka NASH)

 4. Vývoj lipomatózy pankreasu

 5. Vznik tzv. inzulínovej rezistencie s vývojom do cukrovky – diabetes mellitus typ 2

 6. Vznik zvýšenej hladiny cholesterolu – hypercholesterolémii a tukov – hypertriglyceridémia

 7. Vznik zvýšenej hladiny kyseliny močovej -  hyperurikémia až dna.

 8. Vývoj aterosklerózy so zvýšením rizika infarktu srdca a náhlej cievnej mozgovej príhody

 9. Vývoj vysokého krvného tlaku - arteriálna hypertenzia

 10. Vývoj nádorových ochorení

 11. Skrátenie života

 

PREČO TRPÍ PEČEŇ?

Samozrejme všetci si uvedomujeme nepriaznivý vplyv notoricky známych faktorov ako sú priveľa alkoholu, liekov, mnohé chemikálie. Poznáme aj celý rad ďalších príčin (etiologických) ako sú vírusy hepatitídy B a C, autoagresívne – autoimunitné stavy, geneticky podmienené choroby ako sú deficit alfa-1antitrypsínu, hereditárna hemochromatóza, Wilsonova choroba a podobne, na ktoré existujú presné liečebné postupy.

Ale existuje množstvo ľudí, u ktorých tieto faktory - príčiny nenájdeme a napriek tomu u nich zisťujeme známky a znaky svedčiace pre poškodenie pečene. Toto je však často znásobené časovým faktorom, hovoríme o trvajúcom poškodzovaní  – ak trvá dlho, nakoniec vedie k vzniku cirhózy a zhubného nádoru pečene – hepatocelulárnemu karcinómu.

ALE

Za nárast o 400% je zodpovedné najmä nealkoholové STUKOVATENIE pečene – steatóza, ktorá často prechádza až do zápalu -nealkoholovej steatohepatitídy – NASH. Pri dlhoročnej prítomnosti NASH sa môže a často aj vyvíja cirhóza pečene a ev. aj zhubný nádor pečene.

 

ZLATÝ TROJUHOLNÍK

Okrem vyššie spomenutých faktorov nevhodného životného štýlu, z ktorých mnohé vieme korigovať, sa v poslednom čase objavili vedomosti o význame SPOLUPRÁCE medzi pečeňou, črevom a obyvateľkami čreva – probiotickými baktériami. Spoločenstvu baktérií obývajúcich určité miesto nášho organizmu hovoríme mikrobióta, v tomto prípade mikrobióta hrubého a tenkého čreva.

Pečeň, črevo a mikrobióta vytvárajú, je možné povedať,  Zlatý trojuholník. Zlatý preto, lebo v prípade ich perfektného fungovania a najmä spolupráce vytvárajú základný predpoklad dlhého a zdravého života a všetci títo hráči sú v prvom rade mierotvorcovia.

Už sme vyššie spomenuli,  v prípade nezdravého životného štýlu sa nám mení zloženie mikrobioty, čím sa môže narušiť ich funkcia vytvárania mieru v čreve a môže to viesť k vzniku chorôb ako je tzv. syndróm bakteriálneho prerastania v tenkom čreve – tzv. SIBO ako aj syndrómu zvýšenej permeability - priepustnosti čreva – tzv. ZIPS.

Oba tieto syndrómy môžu signifikantným spôsobom prispievať k vzniku poškodzovania pečene napr. NASH, ale aj rôznym tráviacim ťažkostiam ako sú bolesti brucha, nafukovanie, pocity netrávenia, riedkych stolíc a pod.

Diagnostikovanie oboch týchto syndrómov je dostupné v THALION-e.

DIAGNOSTIKA POŠKODZOVANIA PEČENE

v THALION-e

V našom centre THALION sa venujeme diagnostike a liečbe chorôb pečene od založenia v r. 2006.

Samozrejmým štandardom je  hematologická, biochemická, sérologická a virologická diagnostika najčastejších príčin poškodenia pečene ako aj sonografické vyšetrenie brušných orgánov, vrátane čreva a veľkých ciev.

THALION patrí medzi pracoviská určené Ministerstvom zdravotníctva SR na Liečbu chronických vírusových hepatitíd.

Ako už bolo spomenuté nealkoholové stukovatenie pečene a najmä NASH sú zodpovedné za enormný nárast počtov ochorenia pečene pretože trvá väčšinou celoživotne resp. až kým nedôjde k zmene životného štýlu a odstráneniu/ovplyvneniu hlavných príčin (pozri vyššie).

DIAGNOSTIKA POKROČILOSTI PEČEŇOVÉHO OCHORENIA

Ukazuje sa, že najväčším problémom v diagnostike z hľadiska času je možnosť adekvátneho a správneho posúdenia miery poškodenia pečene v momente vyšetrenia.

V minulosti to bolo možné jediným spôsobom a to biopsiou pečene a s následným histologickým zhodnotením.

Hodnotia sa okrem zistenia príčiny poškodenia (tzv.etiológie), dve položky a to stupeň zápalu s rozpadom pečeňových buniek a štádium jazvovatenia – čiže fibrózy.

Čím dlhšie trvá poškodzovanie pečene, tým je vyššia šanca, že najmä štádium jazvovatenia / fibrózy dosiahne vyššie číslo. Vyjadruje sa veľkým písmenom F (F-fibróza) ku ktorému sa priraďuje číslo od 0 do 4. Pričom F0 znamená zdravú pečeň bez fibrózy a číslo F4 znamená štádium cirhózy pečene.

Biopsia pečene je invazívne vyšetrenie predstavujúce psychosomatický stres a strach, vyvoláva lokálnu bolestivosť s možnými komplikáciami,  je nevyhnutná hospitalizácia. Naviac hrozí možnosť získania nedostatočne veľkej vzorky tkaniva pečene, nemusí vzorka reprezentovať skutočný stupeň a štádium poškodenia, hrozí možnosť poddiagnostikovania a to až v 25-30% prípadoch.

Preto sa hľadali nové možnosti diagnostikovania najmä štádia fibrózy, keďže stupeň zápalu je možné korelovať s hladinou tzv. pečeňových testov z krvi.

 

DIAGNOSTIKA ŠTÁDIA FIBRÓZY V THALION-E

V našom Centre THALION od septembra 2016 pribudlo prístrojové vybavenie umožňujúce určiť štádium fibrózy pečene. Jedná sa o sonografickú elastografiu, ktorá predstavuje najlepšiu neinvazívnu metódu kvantifikácie štádia fibrózy pečene.

Výhody:

 1. NEINVAZÍVNY spôsob

 2. Môže sa vykonať okamžite

 3. Bez potreby znecitlivenia a psychosomatického stresu

 4. Bez hospitalizácie

 5. Výsledok je ihneď k dispozícii

 6. Vyšetrenie sa môže opakovať kedykoľvek

 7. Prakticky u akéhokoľvek pacienta

 8. UMOŽŇUJE sledovanie vývoja štádia fibrózy v čase

 9. Nikto by si zrejme nedal robiť biopsiu napr. každý rok

 

Čiže elastografia miesto biopsie pečene.

 

 

S úctou Marian Oltman

O nás
Naše služby

2005

Rok založenia

21.423

Spokojných pacientov

7000

Dychové testy

9000

Šálok kávy :)

KONTAKTY

Naša adresa

Tomášikova 50/C, 831 04, Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

7,00 - 15,30

7,00 - 15,30

7,00 - 15,30

7,00 - 15,30

7,00 - 15,30

Telefón a e-mailova komunikácia

Recepcia: 

+421 2 57108511, thalion@thalion.sk

Objednávky Gastrofibroskopia a kolonoskopia:

+421 911 102 107, thalion@thalion.sk

Objednávky Gastrofibroskopia a kolonoskopia v celkovej anestézii (CA):

+421 911 102 107, +421 2 571 085 11, thalion@thalion.sk

Dychové testy:

02 / 571 085 11, +421 911 102 107, thalion@thalion.sk

Hepatologická ambulancia:

Objednávky e-mailom: hepatologia@thalion.sk

Objednávky telefonicky v čase medzi 13.00 - 15.00 hod: +421 915 980 522

Dietologické poradenstvo:

+421 2 57108511, thalion@thalion.sk

 

Spoje MHD a GPS

 

PETRŹALKA , ŽST Nové Mesto - autobus linka č. 196 

PETRŹALKA, AUPARK, RUŹINOV, ŽST Nové Mesto - autobus linka č. 50 

STARE MESTO, Námestie Ľudovíta Štúra, ŽST Nové Mesto - električka č.2 

GPS súradnice pre navigačné systémy: 48.169164,17.149264 

 

 

 

 

Gastroentero-Hepatologické centrum THALION 
je obchodným názvom Neštátneho zdravotníckeho zariadenia, 
ktoré prevádzkuje:

LAMA MEDICAL CARE s.r.o. 
Tomášikova 50/C, 831 04, Bratislava
IČO: 35 915 323, DIČ: 2021921473 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34391/B

SPOKOJNÍ PACIENTI

“Prostredie oproti štátnym zariadeniam

je príjemné a personál je milý

s mimoriadne profesionálnym

prístupom”

Milan, Bratislava

“Na Thalion som dostal doporučenie od obvodného lekára a som rád, že sa tak stalo. Po dvoch rokoch trápenia mám po problémoch

Andrej, Pezinok

“V našej nemocnici mi stále predpisovali iné lieky a nič nezaberalo a potiaže stále pretrvávali. Po vyšetrení v Thalione mi predpísali len probiotiká a potiaže zmizli. Nakoniec mi ich spôsobovali práve tie lieky. Ďakujem.

Ján Myjava

Spokojní pacienti
Kontakty
bottom of page